Home / Avís Legal

En compliment amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades contingudes en el present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de “Motor Club Canyelles” amb la finalitat de poder realitzar el seguiment adequat dels serveis demandats, segons consta en la fulla de sol·licitud.

És obligació del responsable del fitxer i de totes aquelles persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal el mantenir en secret les dades de caràcter personal recaptats en aquests formularis d’ús intern d’identificació i autenticació a tercers.

“Motor Club Canyelles” garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada. Així mateix, li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Plaça Onze de *Setembre, 1, 08811, Canyelles, BARCELONA.