Home / CIRCUIT / NORMATIVA

NORMES D’UTILIZACIÓ AL CIRCUIT 

 • Tenir llicència federativa de l’any en curs o assegurança
 • Tenir un equíp mínim obligatori, queserà de casc, botes tipo motocròs, guants i ulleres de motocròs.
 • L’equipament recomenat és: protecció dorsal, protecció de pit, genolleres, colzeres i protecció cervical
 • Seguir en TOT moment les indicacions dels oficials de pista
 • Respectar l’entorn i la resta de pilots
 • No circular per las zones no indicades per rodar
 • Respectar la massa forestal
 • Utilitzar les brosses per mantenir les instal·lacions netes
 • No utilitzar dins de les instal·lacions vehicles que no estiguin autoritzats per rodar als circuit
 • No retallar el circuit sota cap concept ni circular en sentit contrari
 • Està totalment prohibida l’entrada a menors de 18 anys sense l’autorizació del pare, mare o tutor legal
 • No es podràn portar passatgers a sobre de la moto ni intentar maniobres que puguin posar en perill l’integritat fisica de l’individu i la dels altres
 • Tots els pilots estaràn al circuit sota la seva pròpia responsabilitat i risc
 • Està terminantment prohibit fer foc
 • El repostatge es farà a les zones senyalitzades per fer-ho.

 

 

En cas de no compliment d’alguna d’aquestes normes, el MotorClub Canyelles es reserva el dret a l’expulsió d’un corredor de la pista, així com la denegació d’un pilot abans d’entrar a aquesta si es veiés que no compleix algun dels requisits (com no portar casc).

El MC es reserva el dret d’organitzar als participants en el cas que s’haguessin de realitzar tandes, en funció del nivell, per al millor funcionament de la pista i la prevenció dels pilots.